apple

 1. Jet_Black
 2. thevanesth
 3. lokotek
 4. thevanesth
 5. thevanesth
 6. thevanesth
 7. cyrn
 8. dragon2017
 9. Miguel1001
 10. dragon2017
 11. emartinez
 12. Stirner
 13. krubio
 14. 5tobeatle
 15. pardoyaliaga
 16. thevanesth
 17. projec
 18. ginetoandreto
 19. diegoc169
 20. Dark Zero