cpu

 1. almopo1
 2. Celestia
 3. impaler
 4. gozutipa
 5. tRuGs
 6. Jeferlpx
 7. WuxiaWorld
 8. TenkoJL
 9. Kamikaz3
 10. Marcelo2100
 11. zohamm
 12. robotin
 13. Chris López
 14. Garlandm2
 15. Chris López
 16. beto999
 17. maxitoa
 18. luis md
 19. makiavelico
 20. luis md