lcd

 1. Percy Ingeniero
 2. Jlavaggm
 3. Percy Ingeniero
 4. Mega_PC
 5. MadJackalIto
 6. badness2099
 7. bravo03
 8. panccio3004
 9. JzRocks
 10. Slarrr
 11. Diego Sanchez
 12. Triceratops
 13. jreyes1985
 14. ChipsetAMDINTEL
 15. jcars
 16. jcars
 17. deskt0p1
 18. Lancenter2015
 19. younet18
 20. Yorozuya