nokia

 1. BUSHIBOT
 2. jaranes
 3. thesdros
 4. Muleiro
 5. Akari
 6. Nills
 7. NickoMcBrain
 8. cyrn
 9. Whatever2
 10. Whatever2
 11. thesdros
 12. Feliuzz
 13. Kooltrane
 14. Freedom_j
 15. seniorfox
 16. NickoMcBrain
 17. espsaled
 18. Kooltrane
 19. DarkSide
 20. Kooltrane