nokia

 1. joseph_19_89
 2. BUSHIBOT
 3. jaranes
 4. thesdros
 5. Muleiro
 6. Akari
 7. Nills
 8. NickoMcBrain
 9. cyrn
 10. Whatever2
 11. Whatever2
 12. thesdros
 13. Feliuzz
 14. Kooltrane
 15. Freedom_j
 16. seniorfox
 17. NickoMcBrain
 18. espsaled
 19. Kooltrane
 20. DarkSide