pc no arranca

  1. Betojapon
  2. SUNAIPA
  3. ZeekNero
  4. folken86
  5. Thrashito
  6. Tyrion
  7. MEYFER