php

 1. calyn
 2. AnthonyZv
 3. bravo03
 4. itachi150
 5. Rodrigo lml
 6. ZeroxDark
 7. douglasfd
 8. galessandro
 9. tgiovanni
 10. ferbj
 11. danielpz
 12. Jocms
 13. lokotek
 14. Jhobian
 15. Locons
 16. itachi150
 17. bot
 18. itachi150
 19. itachi150
 20. dxkernel